ماه: فروردین 1401

آبنما موزیکال شهر زابل در ۲ حالت هارمونیک و موزیکال قابلیت اجرای برنامه دارد. این آبنما از یک فواره گنبدی شکل ، یک فواره رینگ قائم و یک فواره رقص شیطان تشکیل شده است

keyboard_arrow_up