نازل آبنما بارانی با نورپردازی

نازل آبنما بارانی از مجموعه ای از نازل های کوچک در کنار هم و با فاصله معین تشکیل شده است که در یک ردیف بر روی لوله یا قوطی فلزی قرار میگیرند.

بسته به نوع سفارش این نازل ها اغلب در یک ردیف یا ۲ ردیف و برخی مواقع بیشتر ساخته میشوند.

جنس لوله نازل میتواند قوطی فلزی معمولی با رنگ استیل و یا جنس استیل باشد.

آبنما بارانی استیل, آبنما ریزشی همراه با نورپردازی, آبنمای ریزشی, ابنما بارانی با نورپردازی, نازل آبنما, نازل آبنما ریزشی, نازل آبنمای بارانی

Related Posts

keyboard_arrow_up